Paula Shalan Mug

Paula Shalan Mug

Regular price $42.00 Sale

White, slab built mug

3" H x 3.5" W